• "Hikmet" "Adalet" "Yüksek Ahlak" ekseninde birleşenlerin onurlu çizgisindeki yeriniz...
    SAGDUYU

AÇIKLAMA

Ülkemizin gündemindeki bazı konular ile ilgili olarak Partimiz adına Sn. Muharrem Nureddin COŞAN tarafından
“EVET, DENEYELİM...”, başlığı ile yapılan açıklama SAĞDUYU PARTİSİ adına yapıldığı halde; bazı yazılı ve görsel basın-yayın organları ile internet ve sosyal medya ortamlarında, açıklamanın farklı tanımlamalarla haberleştirildiği gözlemlenmiştir.

Bu vesile ile zaman zaman Partimiz adına yapılan bazı açıklamaların konularına ilişkin bağlamlarından koparılarak farklı şekillerde, farklı sıfat ve tanımlamalarla basın ve yayın organları ile sosyal medyada takdim edildiğine de rastlanıldığını, Partimiz adına yapılan tüm açıklamaların sadece Partimizin adı ile haberleştirilmesini, başka sıfat, tanımlama ve konumlandırmalarla sunulmamasını, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemsediğimizi değerli kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

SAĞDUYU PARTİSİ

KİMLİĞİMİZ

- Sagduyunun hüküm sürdüğü bir dünya
- Sagduyulu, saygın, en güçlü ve en sevilen, yönetim tarzı örnek alınan, lider ülke Türkiye
- İç huzur ve sosyal refah düzeyleri yüksek, sagduyu sahibi Türkiye ve dünya vatandaşları
İsmimizi,
-içinde barındırdığı evrensel değerlerle, her iyiliğin özünde bulunan,
-varlığında gerçek mutluluk, eksikliğinde zulüm zuhur eden,
-her şart ve zamanda vazgeçilmez olan,
-hem hedeflerimizi, hem yöntemimizi tek kelimeyle özetleyen bir olgudan aldık: SAGDUYU'dan.
Sagduyuyu, özellikle şu üç değer üzerinde yükselen bir erdemler bütünü olarak tanımlıyoruz:
-HİKMET
-ADALET
-YÜKSEK AHLAK
Bu üç değerin, yani Sagduyunun hâkimiyeti ise bir ön şartla mümkündür:
-BAĞIMSIZLIK Bir başka deyişle: SAGDUYU = BAĞIMSIZLIK * (HİKMET + ADALET + YÜKSEK AHLAK)
SAGDUYUYA ÖZLEM: Kurak bir mevsimde yağmurun özlenmesi gibi, halkımız ve tüm insanlar, ülkemiz ve tüm dünya için sagduyuyu özlüyoruz.
SORUMLULUK HİSSİ VE SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRME İSTEĞİ: Bu özlemin içimize düşürdüğü, 'birisi bir şeyler yapmalı' sözü değil, elimizden geleni yapma sorumluluğu oluyor. Var gücümüzle sorumluluğumuzu yerine getirmeyi, yürekten istiyoruz.
TEMİZ NİYET: Kişisel veya grupsal hiçbir çıkar ummuyoruz.
KARŞI DURDUKLARIMIZ: İnanıyoruz ki din, ideoloji, ırk, hayat tercihi vb. farklılıkları, karşı saflar oluşturmamalı; Hıristiyan ile Müslüman, devletçi ile liberal, Türk ile Kürt, Rusya-sever ile İran-sever pekala birlikte huzur içinde yaşayabilir. Biz karşı durduklarımızı saygısız-saygılı, ahlaksız-ahlaklı, zalim-zalim olmayan yani sagduyusuz-sagduyulu ekseninde belirliyoruz.
HAYAT TANIMLARIMIZIN ORTAK NOKTASI: SAGDUYU, önce hayatın bir tanımını yapabilmeyi gerektirir. Çünkü ancak hayatın ne olduğunu tanımlayabilen insan tam hikmet sahibi olabilir; yani çevresini ve kendini doğru anlayabilir, içsel varlığını, toplum içindeki varlığını ve dünya üzerindeki varlığını anlamlandırabilir.
Hikmet gibi, SAGDUYUYU ayakta tutan diğer iki değer de hayat tanımıyla direkt ilişkilidir: çeşitli hırslara ve menfaatlere karşı insanı daima ahlaklı ve adil olmaya sevk eden hayat tanımından başka bir şey olamaz. Bizim hayat tanımlarımızın ortak noktası, bu yolculukta 'güzel insan' olmaya uğraşmanın gerçek mutluluk, aksinin perişanlık getirmesidir.
Klasik teorilerde siyasi konumlar, devletin ekonomiye ve bireysel yaşantıya ne derecede müdahil olduğuna göre belirlenmektedir. Ülkemizde daha geçerli olan ise, konumların şimdiye dek 'millet' tanımlarımızın üzerinden yapıldığı iki unsura; dini değerlere (İslam) ve milliyetçiliğe (Türk milliyetçiliği) nasıl baktıklarına göre belirlenmesidir.
BİZİM ESAS ALDIĞIMIZ SİYASİ EKSENLER:Biz, partilerin liberal, devletçi, milliyetçi, sag veya sol olmalarından daha önemli konum belirleyicileri olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan ilki bağımsızlıklarıdır. İkincisi ise kendi düşünce eksenleri içerisinde, bakışlarında ve uygulamalarında ne kadar sagduyulu olduklarıdır.

TÜZÜĞÜMÜZ

SAGDUYU; sağduyu, adalet, iyilik, güzel ahlak ve iç huzurunun hâkim olmasını hedefleyen bir oluşumdur.
SAGDUYU, diğer tüm kişi, kurum ve oluşumlardan bağımsızdır. Değerlerine uygun konularda iş birliği yapabilir.
SAGDUYU, Kanunda öngörüldüğü şekilde teşkilatlanır.
Kısaltılmış adı “SAGDUYU” dur.
Özel işarete, teşkilata, usul ve esaslara ilişkin hükümler ektedir.

EK-1: ÖZEL İŞARET    -    EK-2: TEŞKİLAT, USUL VE ESASLAR

BİZE ULAŞIN